openingstijden café
maandag t/m vrijdag
17.00 t/m 22.00 uur
en tijdens evenementen

Coronapas

Het kabinet wil per 25 september 2021 de coronatoegangsbewijzen verplichten voor cafés, restaurants en bioscopen. Alleen wie een testbewijs, een herstelbewijs of vaccinatiebewijs laat zien mag straks in Utopie worden toegelaten.

Utopie neemt geen standpunt in in de discussie over wel of niet vaccineren en dat geldt ook voor de (andere) ethische aspecten aan wat ook wel de ‘coronapas’ wordt genoemd. Maar dat het invoeren van een dergelijke pas Utopie met allerlei onredelijke praktische problemen opzadelt en (nog kwalijker) de effectuering van grondrechten beperkt is een feit.

De coöperatieve vereniging Utopie, exploitant van grand café Utopie, is een ideëel bedrijf dat zich richt op het faciliteren van wat ik hier ‘politieke bijeenkomsten’ zal noemen. Veel van deze bijeenkomsten zijn ‘vergaderingen’ in de zin van de Grondwet. Op deze manier faciliteert Utopie het eveneens in de Grondwet verankerde recht tot vereniging.

Dat juist in deze turbulente tijden het recht tot vergadering en vereniging belangrijk zijn behoeft voor de vaste bezoekers van Utopie waarschijnlijk geen betoog. Voor dit kabinet wel, want dit kabinet heeft de afgelopen anderhalf jaar de verwezenlijking van politieke grondrechten met coronamaatregelen direct en indirect ernstig beperkt. Verschillende demonstraties en bijeenkomsten zijn verboden en aan onredelijke eisen onderworpen. Utopie mocht maandenlangs zelfs helemaal niet open, zelfs niet zonder horeca.

De zoveelste aantasting van politieke grondrechten is met de invoering van de coronapas een feit. Utopie wordt straks namelijk geacht bezoekers van het grand café te weigeren wanneer zij geen coronapas kunnen tonen. Maar daar, in het café, vinden ook de door de grondwet beschermde bijeenkomsten plaats. Ongetwijfeld zal deze problematiek zich ook op andere ‘evenementenlocaties’ waar politieke bijeenkomsten plaatsvinden spelen, al zijn plekken als Utopie helaas zeldzaam.

Het kan volgens Utopie niet zo zijn dat deelnemers aan grondwettelijk beschermde vergadering de toegang moet worden geweigerd en het daarmee verbonden grondwettelijk recht tot vereniging wordt beperkt, alleen omdat deze bijeenkomst in een horecagelegenheid plaatsvindt.

Daar komt nog eens bij dat er altijd discussie mogelijk is over de vraag of een bijeenkomst, groot of klein, een vergadering is in de zin van de Grondwet en of het recht tot vereniging op onaanvaardbare wijze beperkt. Dit is namelijk bepaald geen exacte wetenschap en het kabinet is hier evenmin duidelijk over. Het gevolg van de onzekerheid en onduidelijkheid is dat Utopie straks voortdurend het risico loopt te worden beboet.

Een probleem van een geheel andere orde is dat Utopie geacht wordt te controleren of iemand een coronapas heeft en dat is zeker bij drukke bijeenkomsten niet mogelijk zonder extra personeel in te zetten en dus extra kosten te maken. Wie de coronapas niet goed handhaaft kan immers worden beboet. Utopie kan daarom niet anders dan deze extra kosten doorberekenen aan de maatschappelijke organisaties die haar ruimte gebruiken en dat kan er weer toe leiden dat organisaties, die niet over de budgetten van Prins Bernhard en zijn Formule 1 beschikken, afzien van het organiseren van – op papier – door de Grondwet beschermde bijeenkomsten.

Tel daarbij op dat Utopie slechts 75% van haar capaciteit mag benutten en dat de regelingen die het verlies aan omzet het afgelopen anderhalf nog enigszins compenseren per 1 oktober 2021 worden afgeschaft, en het is u duidelijk dat Utopie geen voorstander is van de coronapas.

Weg met dat ding. Doe in plaats daarvan eindelijk eens iets aan de oorzaken van de coronapandemie.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin