Postbus 87 | 2501 CB Den Haag
Bezoekadres:
Waldeck Pyrmontkade 116
2518 JR Den Haag
(alleen op afspraak)

Mr. D. (Daisy) Delibes

“De vanzelfsprekendheid waarmee de maatschappij lijkt te accepteren dat de biodiversiteit afneemt vind ik zorgelijk; daar wil ik verandering in brengen. Dagelijks in mijn eigen omgeving, als vrijwilliger, maar nog liever op grote schaal in mijn werk.”

In 2017 behaalde Daisy haar meestertitel door het afronden van de master Public International Law. Door te kiezen voor de specialisatie ‘Environmental Law and Law of the Sea’, is zij veel te weten gekomen over de huidige situatie waarin de aarde zich bevindt en wat daarvan de voornaamste oorzaken zijn.  Na een loopbaan als juridisch adviseur in het publieke domein besefte Daisy dat de balans tussen economische doelstellingen, het recht en de bescherming van dier en natuur mist en dat zij een actievere rol wil spelen in het herstellen van die balans. Daarom is Daisy zich als jurist bezig gaan houden met het voeren van procedures in het kader van gebiedsbescherming, met name gericht op de problematiek rondom stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Verder is Daisy geïnteresseerd in soortenbescherming en dierenrechten. In dat kader heeft zij aansluiting gevonden bij gelijkgestemden in Utopie. Inmiddels is Daisy als advocaat verbonden aan Utopie Advocaten om zo met het gedreven team te proberen het maatschappelijke en politieke draagvlak voor natuur- en dierenbescherming verder te vergroten. 

U kunt Daisy benaderen voor juridische vragen omtrent het algemeen bestuursrecht en met juridische vragen omtrent omgevingsrecht, natuurbeschermingsrecht en dierenrecht.

Nevenfuncties:
Lid van de NVD – Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht


Voorbeelden van gerechtelijke procedures waarin Daisy als gemachtigde/advocaat optrad:

Wet natuurbescherming

Verzoeken handhaving; overtredingen artikel 2.7 Wnb (waaronder PAS-melders)

Uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 29 september 2021

Uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 25 januari 2021

Uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 25 januari 2021

Uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 25 januari 2021

Uitspraak van de Rechtbank Overijssel van 25 januari 2021

Uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 16 februari 2021

Uitspraak van de Rechtbank Oost-Brabant van 16 februari 2021

Uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 10 mei 2022


Handhavingsverzoek m.b.t. een eendenslachterij; intern salderen 

Uitspraak van de rechtbank Gelderland van 31 maart 2022


Vergunningplicht biomassa-energiecentrale, referentiesituatie

Uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 22 april 2022

Verzoek handhaving bemestingsactiviteit zonder Wnb vergunning

Uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland van 24 augustus 2022

Intern salderen, emissie reducerende stalsystemen

Uitspraak van de Raad van State van 7 september 2022


CITES-basisverordening

Uitvoer dolfijnen en walrussen 2
Uitspraak van de Rechtbank Amsterdam van 11 februari 2022


Uitvoer dolfijnen en walrussen
 1
Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam van 9 november 2021