Postbus 87 | 2501 CB Den Haag
Bezoekadres:
Waldeck Pyrmontkade 116
2518 JR Den Haag
(alleen op afspraak)

Mr. C.M. (Cindy) van de Ven

“Wat Utopie voor mij zo bijzonder maakt is de drive die de medewerkers hebben om zich zowel persoonlijk als beroepsmatig in te zetten voor een betere toekomst voor álle dieren – waaronder de mens – en de natuur. Het recht kan worden ingezet om stappen vooruit te maken en wij van Utopie Advocaten helpen u graag om dit te realiseren.”

Cindy is afgestudeerd aan de Universiteit Leiden in de masters Internationaal Publiekrecht en Rechtsfilosofie, met als scriptie-onderwerp de verantwoordelijkheid van staten voor klimaatverandering en de rol die het recht hierin heeft en zou moeten hebben. Gedurende haar masteropleidingen heeft Cindy gewerkt als griffier bij de Centrale Raad van Beroep en als vrijwillig algemeen bestuurslid bij Dierentehuis Stevenshage. Na haar afstuderen is Cindy aan de slag gegaan bij Utopie Advocaten als jurist. Gedurende twee jaren heeft zij onder meer meegewerkt aan de totstandkoming van informatieverzoeken en handhavingsverzoeken met betrekking tot landbouwhuisdieren en wilde dieren en daardoor ervaring opgedaan in het bestuursrecht, meer specifiek in de Wet Open Overheid, de Wet dieren en de Wet natuurbescherming, maar ook in het huurrecht en algemeen privaatrecht. Inmiddels is Cindy als advocaat verbonden aan Utopie Advocaten. 

U kunt Cindy benaderen voor juridische vragen omtrent het algemeen bestuursrecht en algemeen privaatrecht en met specifieke vragen omtrent het dierenrecht en natuurbeschermingsrecht. 

Nevenfuncties:

Lid van de NVD – Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht
Lid van het VVM – Netwerk van milieuprofessionals

Voorbeeld van een gerechtelijke procedure waarin Cindy als gemachtigde optrad:

Verzoek om voorlopige voorziening tegen een ontheffing voor het afschieten van vossen, Uitspraak van de Raad van State van 10 juni 2022.