Postbus 87 | 2501 CB Den Haag
Bezoekadres:
Waldeck Pyrmontkade 116
2518 JR Den Haag
(alleen op afspraak)

Mr. P.H. (Petra) den Boer

Het idealistische karakter van Utopie Advocaten, waarbinnen iedereen streeft naar een groene en rechtvaardige wereld, maakt het kantoor voor mij bijzonder. In Nederland leven meer dan honderd miljoen dieren als “producten” in dichte schuren en een half miljoen dieren in laboratoria. Ook wilde dieren en hun natuurlijke habitat worden steeds meer bedreigd. De (economische) belangen van mensen worden in onze maatschappij steevast boven de belangen van onze mede-dieren geplaatst. Toch zijn er zeer weinig plekken binnen de advocatuur waarin wordt gefocust op dierenwelzijn en dierenrechten vanuit de bescherming en positie van deze dieren. Bij Utopie Advocaten is deze focus er wel.”

Petra is sinds 2016 advocaat en sinds oktober 2022 als (zelfstandig) advocaat verbonden aan Utopie Advocaten. Petra is begonnen in de commerciële advocatuur, waar zij zowel bestuursrechtelijke als civielrechtelijke zaken behandelde. Zij miste hier de mogelijkheid om uitsluitend te werken aan zaken die overeenkomen met haar idealen, zodat zij de overstap naar Utopie Advocaten heeft gemaakt.

Bij Utopie Advocaten focust Petra zich met name op non-profitorganisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn en dierenrechten (o.a. Wet Dieren, Wet natuurbescherming en Wet op de dierproeven) en bedrijven die zich volledig op plantaardige producten (willen gaan) richten (o.a. claims voor levensmiddelen en keurmerken).

Petra staat bij de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven op het rechtsgebied Algemene praktijk.

Nevenfuncties:
Lid van de NVD – Nederlandse Vereniging voor Dierenrecht

Voorbeelden van gerechtelijke procedures waarin Petra als gemachtigde/advocaat optrad:

Verzoek om voorlopige voorziening tegen een ontheffing voor het afschieten van vossen: Uitspraak van de Raad van State van 10 juni 2022

Kort geding inzake de jacht op de haas (civiel): Uitspraak van de Rechtbank Den Haag van 19 oktober 2022

Verzoek om voorlopige voorziening tegen een ontheffing voor het afschieten van vossen: Uitspraak van de Rechtbank Limburg van 14 december 2022