openingstijden café
maandag t/m vrijdag
17.00 t/m 22.00 uur
en tijdens evenementen

Daisy

Juridisch medewerker Utopie Advocaten en lid van de coöperatie

In 2017 behaalde ik mijn meestertitel door het afronden van de master Public International Law. Door te kiezen voor de specialisatie ‘Environmental Law and Law of the Sea’, ben ik veel te weten gekomen over de huidige situatie waarin de aarde zich bevindt en wat daarvan de voornaamste oorzaken zijn. De vanzelfsprekendheid waarmee de maatschappij lijkt te accepteren dat de biodiversiteit afneemt vind ik zorgelijk; daar wil ik verandering in brengen. Dagelijks in mijn eigen omgeving, als vrijwilliger, maar nog liever op grote schaal in mijn werk. Na een loopbaan als juridisch adviseur in het publieke domein besefte ik dat de balans tussen economische doelstellingen, het recht en de bescherming van dier en natuur mist en dat ik een actievere rol wil spelen in het herstellen van die balans. Per september 2020 ben ik dan ook als zelfstandig jurist aan het werk gegaan, met als voornaamste opdrachtgever ‘Mobilisation for the Environment’. Ik houd mij vooral bezig met het voeren van procedures in het kader van gebiedsbescherming, met name gericht op de problematiek rondom stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. Verder ben ik geïnteresseerd in soortenbescherming en dierenrechten. Samen met gelijkgestemden in Utopie wil ik het maatschappelijke en politieke draagvlak voor natuur- en dierenbescherming verder vergroten.

Nevenfuncties:

Per november 2019 ben ik aangesloten bij het afdelingsbestuur van de Partij voor de Dieren van de provincie Zuid-Holland. Na een klein jaar actief te zijn geweest als aspirant algemeen bestuurslid, ben ik afgelopen ALV (september 2020) benoemd als secretaris.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin